Bertel O. Steen Bil AS – Prøven Bil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bertel O. Steen Bil AS (org.nr. 990336490) erverver 100% av aksjene i Prøven Bil AS (org.nr. 915254209)