Bertelsmann AG – Teleservice International A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: medieprodukter og -tjenester, samt reparasjonstjenester for elektroniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bertelsmann AG (tysk org.nr. HRB 3100, Gütersloh), kjøp av aksjer i datterselskaper til Teleservice International A/S (dansk CVR-nr. 20-05-34-88).Meldt til Konkurransetilsynet