Betong Øst AS – Betong Øst Trøndelag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ferdigbetongvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Betong Øst AS (org.nr. 976 076 850) erverver hele virksomheten til Betong Øst Trøndelag AS (org.nr. 921 251 130)