Betong Øst AS/Start Up 445 AS – Hålogaland Grus og Betong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ferdigbetong

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Betong Øst AS (org.nr 976 076 850) og Start Up 445 AS (org.nr 921 251 130) erverver ferdigbetongvirksomheten i Hålogaland Grus og Betong AS (org.nr 933 393 911)