Betonmast Anlegg AS – Tunnelteknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vann- og frostsikring i tuneller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Betonmast Anlegg AS (org. nr. 980332977) erverver samtlige aksjer i Tunnelteknikk AS (org. nr. 979119836)