Betonmast AS – BAJ Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Betonmast AS (org.nr. 989467263) erverver 50% av aksjene i BAJ Eiendom AS (org.nr. 986386467)