Betonmast AS – Brødrene Røsand AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet, eiendom, prosjektutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Betonmast AS (org.nr. 989467263) erverver aksjene i Brødrene Røsand AS (org.nr. 918510532)