Betonmast AS – Mika AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørtjenester innenfor anleggsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Betonmast AS, (org.nr. 991236198) erverver 99,25% av aksjene i Mika AS, (org.nr. 947906151)