Betonmast Bygg AS – TBA Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg, anlegg og entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Betonmast Bygg AS (org. nr. 989467263) erverver samtlige aksjer i TBA Eiendom AS (org. nr. 970898077)