Betonmast Holding AS – Betonmast AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørtjenester innenfor bygge- og anleggsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Betonmast Holding AS (org.nr. 921 186 126) erverver 100 % av aksjene i Betonmast AS (org.nr. 921 708 491)