Betsson AB – Artic Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: On-line gaming

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Betsson AB (org. nr. 556090-4251, Sverige) erverver enekontroll over Artic Invest AS (org. nr. 988178535)