Bewi ASA – Jackon Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Isolasjon og emballasje, herunder fiskekasser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.02.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

Bewi ASA (org.nr. 925 437 948) erverver 100 % av aksjene i Jackon Holding AS (org.nr. 989 987 177)