Bewi Norway AS – Trondhjems Eskefabrikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Emballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.04.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bewi Norway AS (org.nr. 995 172 895) erverver 100 % av aksjene i Trondhjems Eskefabrikk AS (org.nr. 960 551 710)