Bid Co AS – Aibel Limited / Aibel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingeniørtjenester - olje og gass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BidCo AS (Ferd Equity Partners) oppkjøp av Aibel Limited (org.nr. 05983039, UK)