Bilcentrum AS – Svinsås Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bil

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bilcentrum AS (org.nr. 836883772) kjøper Svinsås Auto AS (org.nr. 916498497)