Bilholding AS – Wathne Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljhandel av personbiler og varebiler samt bilverksteddrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.01.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bilholding AS (org.nr. 925 082 686) kjøper opp alle aksjer i Wathne Eiendom AS (org.nr. 917 290 814)