Biltema Holding B.V. – Biltema B.V

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reservedeler til bil, MC og Båt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Biltema Holding B.V. (org. nr. 56329350, Nederland) erverver 100 % av aksjene i Biltema B.V (org. nr. 33210395, Nederland)