Bioglan AS – Nordsveen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salgsorganisasjon og distributør for leverandører til dagligvarehandelen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bioglan AS (org. nr. 970968660) erverver 100 % av aksjene i Nordsveen AS (org. nr. 985827575)