Bioglan AS – Supernature AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Supermat/raw food

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bioglan AS (org. nr. 970968660) kjøper samtlige aksjer i Supernature AS (org. nr. 985071012)