Biomar AS – Sjøtroll Havbruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett og foredling av fisk, og fôr til fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Biomar AS (org.nr. 937843860) kjøper 13,68% av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS. Etter aksjekjøp eier Biomar AS i totalt 50,91% av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS