BIR Bedrift AS og Tor Henning Paulsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor avfallshåndtering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom BIR Bedrift AS (org.nr. 980 253 937) og Tor Henning Paulsen AS (org.nr. 937 740 263).Meldt til Konkurransetilsynet