BIS Production Partner AS – ISS Industri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Renhold, eiendomsdrift,bemanning m.m

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BIS Production Partner AS (org. nr. 988996564) erverver samtlige aksjer i ISS Industri AS (org. nr. 984329032)