Bisca AS – Berthas Bakerier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kaker og kjeks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bisca AS (org. nr. 27702279, Danmark) erverver 100 % av aksjene i Berthas Bakerier AS (org. nr. 992555564)