Bjørge ASA – Eptec AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av ventiler, sikkerhetssystemer, styringssystemer til båter og kraner, isolering, stillas og overflatebehandling, service og vedlikehold på kraner, leveranser av pumper og pumpeutstyr, hovedsakelig til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bjørge ASA (org.nr. 929 118 200), kjøp av 95 prosent av aksjene i Eptec AS (org.nr. 979 479 875).Meldt til Konkurransetilsynet