Bjørge ASA – Fire Protection Engineering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og prosjekt- og vedlikeholdstjenester til olje- og gass-, landbasert - og maritim industri.Brannvernutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bjørge ASA (org.nr. 929118200), oppkjøp av Fire Protection Engineering AS (org.nr. 981990374)