Bjørge ASA – Holta og Håland Instrumentering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for feltinstrumenteringsutstyr, gass og branndeteksjon, samt måle- og analyseutstyr til oljerelaterte virksomheter, skipsindustrien, prosessindustrien og annen landbasert virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bjørge ASA (org.nr. 929 118 200), kjøp av samtlige aksjer i Holta og Håland Instrumentering AS (org.nr. 986 730 095).Meldt til Konkurransetilsynet