Bjørge ASA – Naxys AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for produkter og løsninger innen tilstands-, lekkasje- og miljøovervåkning, seismikk og minesviep, for bruk under vann til olje- og gassindustrien, nasjonalt og internasjonalt sjøforsvar samt til forskningsstasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bjørge ASA (org.nr. 929 118 200), kjøp av 96 prosent av aksjene i Naxys AS (org.nr. 981 214 110).Meldt til Konkurransetilsynet