Bjørge ASA – Reime Prosess Notodden AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: overflatebehandling for offshore, forsvar, fly og romfart, hovedprosesser innen sprøyteteknologi/lakkering, samt kjemiske og galvaniske prosesser, og overflatebehandling av lettmetaller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bjørge ASA (org.nr. 929 118 200), kjøp av samtlige aksjer i Reime Prosess Notodden AS (org.nr. 966 618 574).Meldt til Konkurransetilsynet