Björk Eklund Group AB – Klippan Shipping AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport- og logistikktjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Björk Eklund Group AB (svensk org.nr. 556595-3469), kjøp av samtlige aksjer i Klippan Shipping AB (svensk org.nr. 556212-8339), som eier 66,73 prosent av aksjene i Conmel Norway AS (org.nr. 955 287 169). Björk Eklund Group AS har fra før virksomhet i Norge gjennom datterselskapet GreenCarrier Scandinavia NUF (org.nr. 884 717 272). Meldt til Konkurransetilsynet