Bjørn Bygg AS – Firkanten Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bjørn Bygg AS (org.nr.943672520), erverv av kontroll over Firkanten Eiendom AS (org.nr. 982794528)