Bjørnstad Mat AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bjørnstad Mat AS (org.nr. 987 455 209) overtar varebeholdningen og driften av en filial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794).Meldt til Konkurransetilsynet