Bjørsvik Settefisk AS – Sjøtroll Havbruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: settefiskmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bjørsvik Settefisk AS (org.nr. 937 462 581), kjøp av konsesjon og utstyr til produksjon av settefisk fra Sjøtroll Havbruk AS (org.nr. 929 363 833).Meldt til Konkurransetilsynet