BK Vestfold grafiske AS – Nanset Kartong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eskefabrikk og kartongtrykkeri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BK Vestfold grafiske AS (org. nr. 943044775) kjøper Nanset Kartong AS (org. nr. 953186675)