BKK AS / BKK Kvinnherad AS – deler av Kvinnherad Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiforsyning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BKK Kvinnherad AS, et nyopprettet og heleid datterselskap av BKK AS (org.nr. 880309102) overtar deler av virksomheten til Kvinnherad Energi AS (org.nr. 966309202)