BKK AS – Sunnfjord Energi Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiforsyning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BKK AS, org.nr. 880 309 102 overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forplikter i  Sunnfjord Energi Holding AS , org.nr. 820 513 592