BKK Produksjon AS – Tysse kraftverk

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BKK Produksjon AS (org. nr. 876944642) kjøper Tysse kraftverk