Blom ASA – Blom Norkart Mapping AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utarbeidelse av kart i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Blom ASA (org.nr. 910 686 909), oppkjøp fra 50 prosent til 100 prosent av aksjene i selskapet Blom Norkart Mapping AS (org.nr. 936 888 739).Meldt til Konkurransetilsynet