Blom Fiskeoppdrett AS – Fjordfarm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Blom Fiskeoppdrett AS (org. nr. 840215512) erverver 50 % av aksjene i Fjordfarm AS (org. nr. 930387215)