Blom Fiskeoppdrett AS – Marøy Salmon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lakseoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Blom Fiskeoppdrett AS (org. nr. 840215512) erverver samtlige aksjer i Marøy Salmon AS (org. nr. 934904990)