Blom Gruppen AS – Strømsnes Akvakultur AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av settefisk, klekkeri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Blom Gruppen AS (org. nr. 994271997) erverver 100 % av aksjene i Strømsnes Akvakultur AS (org. nr. 936100112)