Blomquist Eiendom AS – Jørgensen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Blomquist Eiendom AS (org.nr. 965116435) erverver samtlige aksjene i Jørgensen AS (org.nr. 942269331)