Blue Power AS – Leggera AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av aluminiumskomponenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Blue Power AS (org. nr. 993394556) erverver 100 % av aksjene i Leggera AS (org. nr. 984323816)