Blue Water Shipping AS – Gran Spedisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport og spedisjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Blue Water Shipping AS (org. nr. 992360232) erverver samtlige aksjer i Gran Spedisjon AS (org. nr. 959975469)