Bodø Energi AS – Skjerstad Kraftlag AL

Berørte markeder ikon Berørte markeder: nettvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bodø Energi AS (org.nr. 964 226 873), kjøp av nettvirksomheten i Skjerstad Kraftlag AL (org.nr. 951 007 366).Meldt til Konkurransetilsynet