Bodø Energi AS – SKS Nett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport av elektrisk energi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bodø Energi AS (org. nr. 890892612) erverver kontroll i SKS Nett AS (org. nr. 985592160)