Bodoni Gruppen AS – Scanner Grafisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grafiske tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bodoni Gruppen AS (org. nr. 911012480) kjøper Scanner Grafisk AS (org. nr. 979953461)