Bognøy Fiskeoppdrett AS – Sagen Settefisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bognøy Fiskeoppdrett AS (org.nr. 923 721 177), oppkjøp av Sagen Settefisk AS (org.nr. 963 363 893).Meldt til Konkurransetilsynet