Bollagrunn AS / Samherji HF – Nergård AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiske, prosessering og salg av fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bollagrunn AS (org.nr. 995 959 321) og Samherji HF (Island) erverver 100% av aksjene i Nergård AS