Bolstad Fjordbruk AS – UFO Laks AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett av laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bolstad Fjordbruk AS (org.nr. 966451238), oppkjøp av UFO Laks AS (org.nr. 943556016)