Bolthouse Holding Corp. – Wm. Bolthouse Farms, Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon, videreforedling og salg av oppskårede gulrøtter, produksjon av frukt- og grønnsaksjuice og produksjon av papirbasert emballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bolthouse Holding Corp. (org.nr. 40 40 886, USA), kjøp av aksjer og varig overtakelse av kontroll i Wm. Bolthouse Farms, Inc. (org.nr. 38-190970, USA).Meldt til Konkurransetilsynet